perjantaina, syyskuuta 30, 2005

30.9.2005 "LÄHDETEOS"

”Lähdeteos” on nyt kotonaan Tampereella. Se ripustettiin eilen paikalleen ja siitä lähtien se on elänyt omaa, minusta riippumatonta elämäänsä omassa tilassaan.

”Lähdeteos” on kulkenut Jyväskylän ja Tampereen väliä moneen kertaan eri olomuodossa ja eri kulkuvälineillä. Eilen minä saatoin ”Lähdeteoksen” oman elämän alkuun, kun se lähti täältä työhuoneelta sitä varten luotuun tilaan Tampereen seurakunnan Kappeliin.

”Lähdeteos” on lähtenyt. Matka on päättynyt, mutta tavallaan sen elinkaari vasta alkaa, sillä vuorovaikutustilanteet ja teoksen käyttö eri tilanteissa tulevaisuudessa luo teokselle sille tarkoitetun elämän. Kappelissa ”Lähdeteos” toimii kirkollisten tilaisuuksien lähdeaineistona teokseen liitettyjen tekstien kautta. Teoksen kuvat toimivat itsenäisesti, sekä visuaalisina että kerronnallisina elementteinä, ja yhdessä tekstien kanssa.

”Lähdeteos” viittaa Kappelin ydinteemaan, joka on vesi. Yksi teoksen sisällöllinen elementti on lause ”Ikuisen elämän lähde”, jonka on myös yksi teoksen visuaalisista olomuodoista.

”Lähdeteos” on meidän ajanlaskumme alun visuaalinen tulkinta, joka sisältää myös rajaamattomat ja ennalta määrittelemättömät aikakäsitteet, elämä ja ikuisuus.

”Lähdeteoksen” tekemiseen ei kulunut ikuisuutta, mutta tavallaan siihen on kulunut koko elämä.


Kokonaistaideteos on nähtävissä Tampereen seurakuntientalon Kappelissa Näsilinnankatu 26, 2 krs Tampere-päivänä 2.10.2005. Seurakuntatalossa on avoimet ovet kello 11.30-16.00.
3.10.2005 lähtien Kappelissa voi vierailla seurakuntatalon ollessa avoinna arkisin kello 8.30.-20.00.
Piispa Juha Pihkala siunaa Kappelin käyttöön piispantarkastuksen yhteydessä 4.10.2005.